Založení skalky krok za krokem

Než se pustíme do samotného zakládání skalky, musíme si uvědomit několik věcí. Především jaký vhodný prostor máme a kolik času budeme mít na péči o skalku. Podle toho zvolíme velikost skalky, která může být jak ve svažitém terénu, tak na rovině. Odborníci doporučují situovat rostliny na východní či jižní stranu, ale důležitější je proudění vzduchu, které ochlazuje rostliny zejména při orientaci na jih. Základem každé skalky je dostatek kamenů, jejichž množství zase nesmíme přehánět. Skalka musí působit přirozeně, tak jak je to ve volné přírodě. Abychom měli z budoucí skalky radost, musíme při jejím budování postupovat krok za krokem.

1. Likvidace plevelů

Prvním krokem je ošetření pozemku nejlépe totálními herbicidy, které zlikvidují všechny plevele. Tato preventivní aplikace je výhodná v tom, že nepoškodíme skalničky, které budeme na skalku vysazovat. Herbicidy je třeba aplikovat opakovaně. Na likvidaci trav, jako je pýr plazivý či jiné druhy, použijeme například Fusilade super.

2. Desinfekce půdy

Půda by především měla být lehká a propustná. Pokud je zamořena například háďátky, je vhodné použít Nematin, který hubí živočišné škůdce a choroby. Pro zvýšení účinku můžeme pozemek zakrýt na 1-2 týdny fólií.

3. Drenáž

V případě vyšší hladiny spodní vody je vhodné nejprve použít vrstvu sutě či drobných kamenů jako drenáž, na kterou pak navezeme základní substrát. Ten můžeme smíchat s ornicí či drnovkou, štěrkopískem a kamennou lomovou drtí.

4. Kameny

Zásadou je používat pouze jeden druh kamene, nejlépe pokud pochází z blízkého okolí a je pro danou lokalitu charakteristický. Čím větší kámen, tím lépe. Pokud máme k dispozici lámaný vápenec, opuku či jinou podobnou horninu, stavíme jednotlivé kusy na hranu, nikoliv na plocho.

5. Drť na povrch půdy

Abychom zabránili tvrdnutí povrchu půdy nebo jejímu splavování při dešti, je dobré obsypat volná místa drtí z opuky, křemence či břidlice. Drť navíc odvádí vlhkost od kořenového krčku skalniček, tím je chrání před zahníváním a také to působí esteticky.

6. Cesty ve skalce

Ve skalce musíme také chodit při pletí, přesazování či ošetřování rostlin. K tomu nám poslouží ploché kameny jako šlapáky, které můžeme kombinovat s plochami osázenými kobercovými rostlinami.

7. Osázení skalničkami

Tento krok je poslední a nejočekávanější. Důležitý je správný výběr rostlin i jejich vysazení, jelikož některé vyžadují zavlažování, jiným stačí vzdušná vlhkost. Některým skalničkám prospívá dostatek slunečního svitu, jiné potřebují naopak zastínění.