Jak a kdy provádět stříhání ovocných stromků

Pro stříhání ovocných stromků platí několik pravidel. Především je to roční doba, jelikož každý druh ovocného stromu se musí stříhat jindy. Jednoduché je to u jabloní, které se mohou stříhat v průběhu roku téměř kdykoliv, pokud to dovolí klimatické podmínky. Rozlišujeme různé druhy řezů, jako jarní, letní, podzimní, omlazovací, udržovací atd. Naproti tomu peckoviny, jako jsou třešně či meruňky se stříhají po sklizni plodů.

Proč se řez provádí

Aby měl ovocný strom co nejlepší úrodu, musí se provádět je průřez a především se starat o udržení tvaru koruny. Ta nesmí zhoustnout větvemi, jelikož plodonosným obrost by se tvořil jen po jejím obvodu, obrost by předčasně zasychal a strom by přestal plodit. Proto se po výsadbě a v prvních letech provádí tzv. výchovný řez. V dalších letech se rovnováha mezi růstem a optimální násadou plodů zajišťuje udržovacím či zmlazovacím řezem.

Jak při stříhání postupovat

Jednotlivé ovocné druhy mají různou růstovou charakteristiku a vodítkem je tvar stromku. Současným trendem jsou pomalu rostoucí podnože, na kterých je možné pěstovat stromky v nízkých tvarech. Ty umožňují provádět pěstitelské zásahy i sběr plodů ze země.

Jak řezat štíhlé vřeteno

Jednoletý stromek bez obrostu zkrátíme na 70-80 cm, očka do výšky 40 cm vylepíme. Jednoletý stromek s obrostem zkrátíme na 80-90 cm a kmínek do 40 cm vyčistíme od obrostu a oček. Dvouletý stromek zkrátíme na 100-120 cm, silné větve rovněž zkrátíme a nevhodné ohneme. Ve 2. a 3. roce upřednostňujeme ohýbání větví do vodorovné polohy před řezem. Tehdy řežeme jen bujné a nevhodně rostoucí letorosty a nedovolíme vývin silných výhonů v koruně. Po dosažení výšky cca 2 metrů terminál odstraníme a provádíme letní řez a zimní jen jako doplňkový. V dalších letech odstraňujeme konkurenční a silné výhony a udržujeme kuželový tvar stromku.

Kdy řezat v zimě a kdy v létě

Zimním řezem, který provádíme na přelomu února a března po skončení mrazů, dosáhneme zmlazení, což podpoří růst výhonů. Letní řez se využívá k odstranění nepotřebných, konkurenčních výhonů, nebo na zkrácení moc dlouhých výhonů a na podporu plodnosti. Termín letního řezu závisí na klimatických podmínkách, výživě a celkové kondici stromu. Orientačně je to zhruba od poloviny srpna do poloviny září.